Inici | Guia de Serveis | Ontime Garanties

ONTIME GARANTIES

RESPONSABILITAT I ASSEGURAMENT

Per a determinats serveis i destinacions, Ontime ofereix una garantia de devolució de ports o indemnització que pot variar segons la cobertura triada. Cadascuna es regula a les condicions o pòlissa emeses per l'entitat asseguradora en col·laboració amb Ontime.

MODALITATS DE LA GARANTIA

LOTT (Llei d'ordenació del transport terrestre)


Ontime realitza serveis de distribució i se’n responsabilitza dels danys o pèrdues fins a la quantitat de cinc euros amb noranta-dos cèntims per quilogram (5,92 €/kg) per enviament o expedició, fins al límit del valor real de la mercaderia. Aquesta modalitat d’assegurança està inclosa a les tarifes del client.


Pòlissa Industrial


Ontime es responsabilitza dels danys o pèrdues d'enviaments de transport fins a la quantitat contractada pel client, el qual assumeix el cost repercutit de l’assegurança, que s'inclourà a la factura mensual amb un percentatge sobre el preu de l'enviament.


Pòlissa Flotant


Ontime es responsabilitza dels danys o pèrdues d'enviaments a tot risc fins a un màxim definit per enviament o expedició. L’assegurança s'inclou a la factura mensual i representa un percentatge del valor declarat de la mercaderia (amb un mínim de facturació).


Pòlissa per Emmagatzematge i Mercaderies


Assegurança per a mercaderies emmagatzemades del client en una forquilla d'entrada i sortida, amb un estoc mitjà segons mercaderia. L’assegurança representa un càrrec percentual a la factura fins a una quantitat definida sobre l'import de les activitats logístiques.Amb la col·laboració de:
Ministerio de Industria